Bà lão hành khất cầu Duy Tân - thơ Vĩnh Thông

15/08/2016
Đèn sậm vàng đêm lưng lửng cầu già
Mà bà lão vẫn tù mù xó tối
Lom khom lưng cõng oằn định nghiệp
Trọi trơ giữa đám hỗn mang người.


Thành phố đêm về bán chác niềm vui
Thừa một bàn tay chìa ra rúm ró
Câu nói sẵn chờ run run trên miệng
“Bà cảm ơn” khi đón mấy tờ nhàu.

Bao người nhìn đời bằng mắt tinh anh
Vẫn thấy khép bít bùng sâu hút
Bà lão nhìn đời lờ mờ ngầu đục
Thấu cả nhân gian rộng mở vô cùng.

Làm sao nhớ hết những chuyện tình cờ
Chảy trôi theo dòng người tất bật
Nhưng hôm nay bỗng nghe lòng nghẹn
Giữa những ngày đang vào độ mùa Vu.

Bao người gặp bà trên cầu Duy Tân
Còn nhớ ngực mình cài bông hồng đỏ?

Long Xuyên, thu 2015
VĨNH THÔNG


© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận