Không còn nữa - thơ Vĩnh Thông

26/05/2014
Không còn nữa
Chiều ơi !
Không còn nữa
Một chiếc hoa buông
Xõa thầm thì.

Nầy đất rộng
Trời cao
Đâu chỗ trú ?
Hoa về đâu
Tất tả giữa mưa chao.

Không gương lược
Thẩn thờ
Bờ tóc rối
Không chiếu chăn
Ủ ấm giấc em tròn.

Không ai nữa
Phiên chợ đời
Trôi dạt
Ta hẫng dài
Thoai thoải chặng thiên di.

Ly rượu cạn, còn ta
Và… ta nữa
Người trông người
Có thấy
Đám rong rêu ?

VĨNH THÔNG© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận