Ở chùa Samprov Pram - thơ Vĩnh Thông

10/11/2012


Trên đỉnh phù vân đời sao nhỏ bé
Giữa chốn bằng an người lại bộn bề ?

Ta lại về, ta lại về
Đo cao đo thấp với trời mây
Đường tít xa, núi cheo leo, không ngại
Vạch sương lần theo dấu cũ
Hỏi đá sỏi rằng người xưa đi đâu
Tay chạm được mây đa truân
Dưới kia nhân gian ảo ảnh
Chốn bồng lai hay cõi phù trầm ?

Thôi thì một lần về
Ta người tỉnh bước ra từ cõi say
Vách núi chìm trong mây
Cổ tự chìm trong mây
Miên viễn…
Chập chùng mây ơi, ta bay nhé !
Tiếng chuông trăm năm, ai người đến trước
Trăm năm rêu phong thành vách, đền đài
Cái gì còn, cái gì mất giữa miền hư ?

Người xưa còn để lại ngần nầy
Ta cũng xin cúi đầu đưa tiễn
Những vương triều, cung điện dưới chân mây !

Cambodia, 8/2012
VĨNH THÔNG


© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận