Dọc triền - thơ Vĩnh Thông

17/12/2011
Theo rừng bước lên
Nghe dăm chuyện cũ
Núi Bà, núi Phụng
Nhớ gì vô ưu ?

Lơ lửng đồi hoa
Treo trên triền dốc
Chuông vào sâu thẳm
Quyện quyện không không.

Chùa dựng trên triền
Nắng lùi bên mái
Mấy tầng sương khói
Phả chốn mây say.

Nghe trong màng mắt
Buồn này ai hay ?

Núi Bà Đen, 2009 – 2011
Vĩnh Thông

© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận