Tháng ba Vĩnh Tế - thơ Vĩnh Thông

07/05/2011
 Xuôi dòng Vĩnh Tế xênh xang
Tháng ba
Thoang thoảng mùi tràm. Tóc em
Sóng xô
Sóng bủa
Đất phèn
Mà phù sa vẫn tròn trèm
Ghé chơi 
Cơm sôi từ thuở nào rồi
Cái mùi gạo chín bồi hồi bay sang
Đồng hoang ! 
Thôi kệ đồng hoang 
Lúa ta sạ xuống… 
Nước tràn chân mây  
Rồi thì lúa sẽ lên cây  
Chân mây hóa gạo, ắp đầy đồng hoang 

Nước tràn !  
Thì nước cứ tràn 
Còn dòng Vĩnh Tế  
Còn nàng… bên ta 

3/2011
Vĩnh Thông© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận